Velkommen til Diplom-Is kunderegistrering

Ved å fylle ut dette skjema, sender du en forespørsel til Diplom-Is AS med ønske om å bli kunde. Som kunde hos Diplom-Is AS er du ansvarlig for at vi til en hver tid har riktig kundeinformasjon fra deg.

 

Salgs-og leveringsbetingelser

 

Pris- og betalingsbetingelser

Prisgrunnlag er Diplom-Is AS til enhver tid gjeldende engrosprisliste. Alle prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Prisene er gjenstand for vurdering 1.februar og 1.juli hvert år, mens rabattsatsene er faste for hele avtaleperioden. Eventuell prisendring varsles 2 måneder før effektuering.

Fakturering skjer løpende med betalingsfrist netto pr. 15 dager.

Betaling etter forfall, belastes med 12,25 % morarenter p.a.

Leveringsbetingelser

Varene leveres fraktfritt med ordreseddel. Minsteordre pr. leveranse til den enkelte butikk, skal være på minimum 8 kolli, eller ha en ordreverdi på minimum kr. 800,-.

Retur og erstatningsrutiner

Som hovedregel gjelder at Diplom-Is AS ikke aksepterer retur. Unntak er utleverte varer, beskadiget, eller med utgått dato, som skyldes dokumentert feil forårsaket av Diplom-Is AS.

All retur skal godkjennes på forhånd av Diplom-Is AS. Retur må bemerkes ved vareleveransen.

Fryseutstyr

Det er ikke tillatt å flytte fryseutstyr fra adressen det er utplassert, uten at dette på forhånd er avtalt med vår salgsrepresentant.

Kunden har ansvaret for renhold, orden og avriming av frysediskene.

 

* obligatoriske felter (dvs: alle felter må fylles ut)