Ledelse

Konstituert Administrerende direktør: Geir-Inge Hansen

HR-direktør: Cecilie Krüger Christiansen

Fungerende Økonomidirektør: Fredrik A. Gromsrud

Salgsdirektør: Odd Leif Haaland

Marketing og PU-direktør: Anne Borgen Sturød

Produksjonsdirektør: Ottar Olden

Direktør Strategiske Prosjekter: Sabrina Rykke

Drifts- og Markedssjef Diplom-Isbilen: Heidi Sandnes