Til hovedinnhold

Generelt om TINEs ansvar for digitale produkter

TINE Gruppen (heretter «TINE») tilbyr digitale produkter (for eksempel nettsider, app’er og e-handelsløsninger) som er eid, utviklet og forvaltet av TINE og TINEs datterselskaper. En lang rekke av disse digitale produktene tilbyr vi gratis, og vi vil derfor tydeliggjøre de vilkårene vi tilbyr disse produktene under.

TINE er et norsk selskap, og bruken av våre digitale produkter er derfor omfattet av norsk lov. Ved en eventuell tvist knyttet til bruken TINEs digitale produkter er det Norge som er verneting.

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser når du bruker de digitale produktene våre. For å få dette til samler vi inn noe data om deg og det digitale brukermønsteret ditt. Ved å bruke de digitale produktene, godtar du samtidig at vi innhenter disse dataene. Du kan lese nærmere om personvern i TINE her (link til personvernside).

TINEs ansvar

TINEs digitale produkter vil til enhver tid være gjenstand for videreutvikling og revisjon. Du vil derfor kunne oppleve at de digitale produktene våre endrer seg. Så langt det er praktisk mulig, vil vi i TINE informere deg i forkant når vi planlegger å fjerne eller legge ned noen av våre digitale produkter. Dette gjelder også ved større endringer der dine forventninger til funksjonalitet eller brukeropplevelse vil endres i stor grad.

Våre digitale produkter tilbys basert på beste innsats. Det betyr at TINE ikke gir garantier med tanke på oppetid eller tilgjengeligheten til våre digitale produkter, med mindre dette er eksplisitt uttrykt i vilkårene til det digitale produktet det gjelder.

Vi i TINE vil anstrenge oss for at informasjonen og dataene du finner i våre digitale produkter skal være så korrekte som mulig. Det vil imidlertid kunne inntreffe feil og mangler i dataene våre, eller at informasjonen du finner i våre digitale produkter er utdatert, unøyaktig eller ufullstendig. TINE påtar seg ikke noe ansvar for slike feil.

Våre digitale produkter kan inneholde lenker til andre digitale produkter og tjenester som er utenfor TINEs kontroll. TINE kan ikke garantere at innholdet i slike lenker er korrekt, relevant, aktuelt eller fullstendig.

TINE er ikke ansvarlig for noen skade, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, konsekvensielle eller spesielle skader som måtte oppstå fra bruken av, eller ikke-tilgjengeligheten til, TINEs digitale produkter.

Henvisning til produkter, prosesser eller tjenester fra andre selskaper eller personer, eller bruken av bransje, firma, eller juridisk person i TINEs digitale produkter, er kun ment som informasjon og innebærer ingen godkjennelse, anbefaling eller støtte fra TINEs side.

Ditt ansvar

Som bruker av TINEs digitale produkter er det ditt ansvar å holde deg oppdatert på vilkårene våre; de kan endre seg. Ved å bruke TINEs digitale produkter, godtar du samtidig vilkårene som er beskrevet her. Merk at det kan finnes egne tilleggsvilkår for enkelte av de digitale produktene våre.

Du har et ansvar for å bruke TINEs digitale produkter til det de er ment til, og ikke til andre formål. TINEs digitale produkter og innholdet i dem er underlagt opphavsrett.

Dersom du som forbruker ønsker å bruke noe av det innholdet – inkludert oppskrifter – du finner i de digitale produktene våre, er du velkommen til det. Dette er imidlertid under forutsetning av at du refererer til at du har funnet innholdet hos oss.

Oppskrifter og bilder i tilknytning til disse kan ikke brukes til annet formål, uten samtykke fra TINE.

Du har ansvar for å holde nettleseren og annet utstyr du bruker til å gå inn på våre digitale produkter, oppdatert. Dersom du ikke gjør det, kan brukeropplevelsen bli annerledes enn tiltenkt – og i enkelte tilfeller kan du oppleve at du ikke får tilgang til hele eller deler av de digitale produktene våre.

Personopplysninger 

Diplom-Is behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon du gir til Diplom-Is i forbindelse med konkurranser, nyhetsbrev, markedsføring, påmeldinger, bestillinger og annet, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til det du har gitt ditt samtykke til, for å oppfylle en avtale eller for å oppfylle Diplom-Is sine rettslige forpliktelser. 

Dersom du har samtykket til å motta tilbud eller nyhetsbrev fra Diplom-Is, vil vi kunne foreta en personlig tilpasning slik at markedsføringen oppleves relevant for mottakerne. Før slik behandling starter, vil du gis utfyllende informasjon og en enkel mulighet til å velge å motta generelle tilbud og nyhetsbrev i stedet for tilpassede. 

Diplom-Is vil slette personopplysningene når Diplom-Is har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale eller rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor. 

Alternativt til sletting, kan Diplom-Is fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan Diplom-Is bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle Diplom-Is sin markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønske og behov. 

Personopplysningene lagres på Diplom-Is egne servere og hos skytjeneste¬leverandører CoPro i Norge, som også følger norsk personopplysningslov (GDPR). Diplom-Is overleverer ikke personopplysningene dine til andre tredje parter med mindre du har samtykket til det. 

For å overvåke og svare på henvendelser som kommer på Diplom-is sine kontoer på Facebook og Instagram benyttes Facebooks eget verktøy Facebook Business Manager og Facebook Business Suite (mobil). 

Kontakt oss på forbrukerservice@diplom-is.no eller ring Forbrukerservice +47 51 37 14 96 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet. 

Diplom-Is AS er eid av TINE. TINE har besluttet å videreføre den frivillige ordningen med eget personvernombud, og du kan derfor også kontakte personvernombud@tine.no for spørsmål om behandling av personopplysninger i TINE-Gruppen. 

Informasjonskapsler (cookies) 

Diplom-Is sine nettsteder og de aller fleste nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. 

Diplom-Is bruker disse informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden samt for å samle inn statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene våre bedre. Ved å benytte Diplom-s sine nettsteder samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. 

Les mer om informasjonskapsler (cookies) her.