Til hovedinnhold

Konkurranseregler og personvern

Har finner du generelle konkurranseregler og informasjon om hvordan personvern ivaretas i Diplom-Is konkurranser. Informasjon om premiering, kåring og spesifikke regler finner du på hver enkelt konkurranseside.

 

Sitting_Presse_!

I forbindelse med ulike lanseringer Diplom-Is konkurranser være tilgjengelig på Diplom-Is.no

Konkurranser er åpne for alle og deltakelse er gratis.

For å delta i konkurranser er det ofte nødvendig at du oppgir (ditt navn, e-postadresse og telefonnummer)  når du registrerer deg. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven/GDPR. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle TINEs forpliktelse til å trekke vinnere og utlevere premien, jf.  GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. 

Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Alternativt til sletting, kan Diplom-Is fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan Diplom-Is bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle Diplom-Is markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Kontakt oss på firmapost@diplom-is.no eller ring Kundesenter + 47 02001/ 23232878 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. Du har mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med tredjeparter. 

Dersom du er under 18 år vil vi be deg om å oppgi din mors, fars eller annen foresatt sin e‑post adresse og telefonnummer. Vi vil deretter kontakte din foresatt per e-post, og be om en bekreftelse på at reglene og vilkårene aksepteres. Vi vil også kunne ringe for å få bekreftet at det virkelig er din foresatt. Dersom vi ikke mottar en slik bekreftelse vil du ikke kunne delta i konkurransen. 

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

Diplom-Is kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen.

Informasjon om kåring av vinner, preimer og konkurranseregler vil spesifiseres på hver enkelt konkurranseside. 

Vinnerne vil motta en e-post/SMS fra Diplom-Is

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert.
 

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Diplom-Is kundeservice: 

Tlf:     02001/ 23232878 mellom 09:00-16:00 fra mandag til fredag. 

Epost: firmapost@diplom-is.no

Post:   TINE Kundeservice Privat, Postboks 23, 1483 Hagan