Til hovedinnhold

Gjør det vi kan for å sikre 17. mai

Diplom-Is merker økt etterspørsel fra kundene som ønsker å sikre seg is inn mot maidagene etter at det ble kjent at 105 ansatte i selskapets produksjon og lager tas ut i streik dersom streiken vedvarer. - Vi jobber på spreng for å få ut alle bestillingene som kom inn i går og som kommer til å komme inn de neste dagene. Foreløpig har vi is på lager, sier Mari Ellestad, Direktør for kommunikasjon og strategi.

Dersom streiken vedvarer til fredag, vil 105 ansatte ved Diplom-Is bli tatt ut i streik. Det er ansatte i produksjon og lager som omfattes av streiken. Antallet vil være nok til at selskapet må redusere eller stoppe produksjon, og at vi vil kunne få redusert kapasitet på lageret.

– Et omfang som vi ser nå vil kunne få betydelige konsekvenser for vår drift og lønnsomhet, og det har derfor blitt sendt ut et betinget permitteringsvarsel. Vi ønsker å beholde våre medarbeidere i arbeid der vi kan, sier Ellestad.

Diplom-Is kan likevel ikke utelukke permitteringer.

– Etter et år med økte kostnader på nærmest alle kanter er dette en utfordrende situasjon for oss. Vi skal ikke legge skjul på det, fortsetter Ellestad.

Fokuset nå er å få full oversikt over situasjonen og sikre leveranser til kundene.

– Slik det ser ut nå vil vi holde produksjonen i gang en stund ut i neste uke for å sikre at råvarene vi har på lager ikke går tapt. Foreløpig har vi is på lager.

– Vi merker naturlig nok økt etterspørsel fra våre kunder som ønsker å sikre seg is inn mot maidagene. Vi jobber på spreng for å få ut alle bestillingene som kom inn i går og som kommer til å komme inn de neste dagene. Vi har god dialog med kundene, og vil gjøre det vi kan for å sikre 17. mai-isen, sier Ellestad.