Til hovedinnhold

Innovasjon gjennom samarbeid: Studenter bidrar til Diplom-Is produksjonen

I 2023 har Diplom-Is jobbet tett med tre studenter fra NTNU Trondheim, som sammen har skrevet en bacheloroppgave knyttet til vår produksjon i Nittedal. – Gjennom samarbeid med skoler kan vi tilby praksis og erfaring, men vi lærer også enormt mye på veien, sier HR-sjef Cecilie Knudsen.

Gjennom første halvdel av 2023 jobbet Diplom-Is sammen med Eivind Andre Tønnessen Totland, Ole Brettingen og Erlend Martinius Uv fra bachelorutdanningen Logistikkingeniør ved NTNU i Trondheim. Gjennom hospitering og samarbeid med produksjonen og tilhørende funksjoner i selskapet, skrev de bacheloroppgave om en av våre produksjonslinjer i fabrikken.

– Vi valgte å fokusere på muligheten for å redusere omstillingstidene for spesifikke produksjonslinjer når de går fra ett produkt til et annet. Dette var et svært relevant og spennende tema å utforske, og vi kunne benytte oss av kunnskapen vi hadde tilegnet oss gjennom studiene våre innen Lean-metodikk, sier Totland.

Vinn-vinn for begge parter

Diplom-Is tilrettelegger for samarbeid med høyskoler og universiteter, og tilbyr et innblikk i en svært kompleks produksjon sammenlignet med annen matproduksjon. Men det er ikke bare studentene som tilegner seg erfaring og ny kunnskap gjennom samarbeidet; dette er også en viktig arena for utvikling for Diplom-Is.

– Høyskoler og universiteter er sentrale knutepunkter for forskning og innovasjon. Ved å knytte oss opp mot disse institusjonene, kan vi dra nytte av den nyeste kunnskapen og forskningen innenfor et fagområde. Dette kan være veldig lærerikt for selskapet og våre medarbeidere, sier Knudsen.

Studentene mener også at dette er vinn-vinn for begge parter, og at det er viktig at selskaper gjør seg relevante og aktuelle for de som kan være fremtidige arbeidstakere.

NTNU studenter i produksjon
​​​

– Studenter kan bringe med seg ny spennende kunnskap og friske ideer, som kan bidra til innovasjon og kreative løsninger på utfordringer som bedriften måtte ha. I tillegg gir samarbeidet muligheten til å identifisere og rekruttere unge talenter, samt utvikle dem i tråd med selskapets behov. Det fremmer også kunnskapsutveksling og viser bedriftens samfunnsengasjement som bidrar til å styrke deres omdømme blant studentene, sier Totland.

Praksis gir muligheter

Produksjonsplanlegger i Diplom-Is, Joakim Benoni Nilssen vært gjennom samme utdanningsløp som studentene, og kan liste opp en rekke fordeler med å samarbeide med bedrifter.

– Studentene har gjennom flere år fått masse tall av professorer og bøker som de skal analysere, og får gjerne de samme svarene som alle andre i klassen. Nå må studentene gjøre dette selv ved å holde i dialogen med bedriften og gjøre kvalitative og kvantitative analyser. Dette gir et stort eierskap til både datainnsamling og resultatet de ender opp med.

Flere som jobber med eksempelvis logistikkingeniør har veldig lyst til å skrive om produksjon og det er ekstremt spennende å få se hvordan hele produksjonsprosessen fungerer, sier Nilssen.

Videre understreker han viktigheten ved å kunne bygge nettverk før endt utdanning, og ikke minst se teori i praksis.

Studentene leverte inn bacheloroppgaven før sommeren, og legger ikke skjul på at de har fått øynene opp for Diplom-Is som en fremtidig arbeidsgiver.

– Vi er svært positive til tanken om å jobbe hos Diplom-Is på et senere tidspunkt. Selskapet har vist seg å være en innovativ og ledende aktør i bransjen, og samarbeidet vi har hatt med dem har vært svært verdifullt. Vi setter pris på deres engasjement for å tilby samarbeid med studenter og deres evne til å skape en inkluderende og inspirerende arbeidskultur.