Til hovedinnhold

Mangel på norsk skummetmelkpulver

Som følger av mangel på norsk skummetmelkpulver har Diplom-Is søkt om, og fått innvilget dispensasjon til å i en tidsbegrenset periode produsere iskrem med Nyt Norge-merket med tysk skummetmelkpulver.

18. januar 2024

Diplom-Is har fra dette ble kjent jobbet iherdig med å få tak i emballasje uten Nyt Norge-merket, og har klart å få ned leveransetiden sammenlignet med hvor lang tid det normalt sett tar. Videre har vi sett på produksjonsplaner og andre mulighet for å redusere omfanget. Kort sagt, gjør vi alt i vår makt for å sikre at produktene er riktig merket. 

Å stoppe produksjonen i påvente av emballasje uten Nyt Norge-merket ville kunne ført til permitteringer, store økonomiske tap for oss og våre kunder, samt tomme disker for forbrukerne. Vi mener derfor det er riktig å opprettholde produksjon. Nyt Norge-merket er viktig for oss og dette er ikke en situasjon vi tar lett på. 

Slik det ser ut nå går vi tom for norsk skummetmelkpulver i uke 6. TINE opplyser at produksjon av norsk skummetmelkpulver vil starte opp igjen i slutten av februar og at det vil være normal produksjon i mars. I perioden hvor vi ikke har tilgang på norsk skummetmelkpulver vil vi benytte oss av tysk skummetmelkpulver. Dette gjelder all iskrem som produseres i perioden som inneholder skummetmelkpulver, men det er kun fire av produktene med Nyt Norge-merket som i en periode vil være feilmerket. 

Forutsatt at vi mottar emballasjen i henhold til avtale vil disse produktene i en periode være feilmerket med Nyt Norge-merket: 

  • Pistasj og sjokobiter 2L 

  • Fløteis vanilje 2L 

  • Fløteis Tress 2L 

  • Fløteis krokan 2L 

For å imøtekomme lovkravet om opplysningsplikt til forbruker vil de feilmerkede produktene i perioden det gjelder få et tilleggsstempel sammen med holdbarhetsdatoen som viser at produktet inneholder tysk skummetmelkpulver. Helt konkret vil det stå SMP fra EU på siden av boksene det gjelder, sammen med datostemplingen. 

Vi er lei oss for situasjonen som er oppstått, og gjør alt det vi kan for å løse dette raskest mulig. 

Artikkelen oppdateres dersom vi får nye opplysninger i saken.