Til hovedinnhold

Ny farge gjør det mulig å resirkulere 130 tonn mer plast i året

Frem til nå har sort vært en ikke-farge på resirkulerbar plastemballasje. Nå ruller Diplom-Is ut nye sorte isbokser for Royal som kan sorteres og resirkuleres på lik linje med all annet plast.

Til nå har de sorte isboksene fra Royal inneholdt fargen «Carbon black», et fargestoff som har vært utfordrende for sorteringsmaskiner å sortere, og som har ført til at isboksene har gått til produksjon av varme, og ikke nytt plastholdig materiale. Gjennom en rekke tester hos Diplom-Is, emballasjeleverandør og gjenvinningsanlegg, er det nå mulig å produsere sorte isbokser som lar seg gjenvinne som vanlig plast.

– Bærekraft er viktig for oss i Diplom-Is. Vi tar vår del av ansvaret og jobber aktivt med å redusere fotavtrykket vårt og utvikle nye produkter som representerer gode miljøvalg i hverdagen, sier Anne Borge Sturød, Markedsdirektør i Diplom-Is.

Fagansvarlig for materialer og teknologi i Grønt Punkt, Sina Lystvet, mener dette er et viktig bidrag i arbeidet om økt materialgjenvinning i Europa.

– Vi er veldig glade for at en stor aktør som Diplom-Is setter dette på dagsorden. Sort er en farge som kan skape utfordringer. Fargestoffet Carbon Black lar seg ikke lese i flere automatiske sorteringsanlegg. Ved å bytte til en annen farge gjør man enda mer plast tilgjengelig for materialgjenvinning. Skal vi nå EU mål om økt materialgjenvinning av plast, er vi helt avhengig av at aktører som Diplom-Is går foran og viser vei, sier hun.

 

Fra «Carbon black» til «Non carbon black»

Siden sorteringsproblemtikken ble kjent, har Diplom-Is sammen med emballasjeleverandør jobbet for å løse dette - og svaret ble en ny farge.

– Skulle vi fortsette å produsere Royal i sorte isbokser, måtte vi finne en løsning på sorteringsutfordringen. Gjennom å bytte til fargen «Non carbon black» kan Royal-isboksene fra Diplom-Is sorteres og resirkuleres som vanlig plast, sier Sturød.

Berry Superfos, leverandør av de sorte isboksene, er positive til at Diplom-Is velger å ta i bruk den nye fargen i sine isbokser.

– Å velge «non carbon black» gjør det mulig å sortere isboksene riktig. Gjennom et tett og strategisk samarbeid har vi kommet opp med en ny sort isboks av høy kvalitet, sier Søren Marcussen, Regionsdirektør for Superfos Nordic.

Etter en rekke tester ved gjenvinningsanleggene IVAR og ROAF i Norge, og Suez Circpac sitt sorteringsanlegg i Tyskland, er de nye Royal-boksene sertifisert for sortering og gjenvinning i både Norge og Europa.

– Vi har gjennomført grundige tester for å være sikre på at vi leverer på de kravene som er satt. Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom gode sirkulære løsninger, og dette gjør det mulig å gjenvinne nærmere 3 millioner isbokser til annet plastholdig materiale, sier Borgen Sturød.

I 2021 vil de nye isboksene gradvis erstatte de gamle etter hvert som det går tomt for eksisterende emballasje.