Til hovedinnhold

Vi har tatt plastløftet!

Diplom-Is skal ha 100% resirkulerbar emballasje innen 2025, og ved å signere plastløftet forplikter vi oss til å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, og motiverer oss selv til å nå målet vårt innen 2025. 

Iskrem som produkt stiller høye krav til omgivelsene i form av temperatur og emballasje. For å bevare smak, lukt og konsistens lengst mulig, må emballasjen være av høy kvalitet. Vi skal ha 100% resirkulerbar emballasje, som skal levere like godt på kravene for å sikre kvaliteten på iskremen samtidig som den ivaretar miljøet. 

– Krav til emballasjens funksjonalitet kombinert med at den skal være resirkulerbar gjør arbeidet komplekst. Men desto mer spennende og motiverende er det når vi sammen finner løsninger som gjør at vi kan levere på plastløftet, og på vårt eget mål om kun resirkulerbar emballasje innen 2025, sier emballasjeutvikler Almantas Dubra. 

I 2022 reduserte vi plastmengden i våre Royal 0,5 l begre med over 40 % ved å fjerne plastlaget utenpå boksen og lokket. Et tiltak som reduserer unødvendig bruk av plast i vår produksjon, uten at det forringer kvaliteten på iskremen. 

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Plastløftet skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, der målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.