Til hovedinnhold

Bærekraft gjennom hele verdikjeden

Bærekraft i Diplom-Is

Diplom-Is skal ikke bare lage førsteklasses iskrem. Vi skal også lage den på en måte som best mulig tar vare på planeten vår og menneskene som bor på den. 

Fra råvare til butikkhylle

Diplom-Is eier hele verdikjeden, fra produksjon av iskrem i fabrikk til distribusjon i butikk. Dette gir oss en unik innsikt og mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak fra start til mål. I 2021 utarbeidet vi en ny strategi der bærekraftig vekst var et sentralt fokusområde. Bærekraft har lenge vært på agendaen vår, og med den nye strategien løftes arbeidet ytterligere. Som en del av problemet, må vi også være del av løsningen – og det gjør vi ved å innlemme bærekraft i alle våre arbeidsprosesser.   

I Diplom-Is velger vi også bevisst råvarer og emballasje som er produsert på en bærekraftig måte gjennom gode relasjoner til våre leverandører. Dette vil si at du som kunde skal være trygg på at produktene du kjøper er produsert slik at mennesker, dyr og miljø har blitt tatt vare på – i tillegg til at de er trygge å spise.

2b6801ed0ccf41d3a3427fde965960da

 

FNs-bærekrafts mål: Bakgrunn for våre målsettinger

3: God helse og livskvalitet

En helseutfordring i Norge er lite fysisk aktivitet og for mye sukker og fett i kostholdet. I Diplom-Is lager vi førsteklasses iskrem og det skal vi fortsette med. Samtidig skal vi drive veksten av alternativer med mindre fett og sukker for en sunnere fremtid. 

10: Mindre Ulikhet

Alle er like mye verdt uavhengig kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, funksjonsevner eller kulturell og sosial bakgrunn. Diplom-Is er en inkluderende arbeidsplass med rom for alle. I dag har vi over 30 nasjonaliteter, et aldersspenn fra 21 til over 70 år og en bredde av praktisk og faglig bakgrunn. Vi streber etter bredt mangfold og som arbeidsplass vil vi at alle skal føle seg velkomne og sett på jobb

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å utnytte de ressursene vi har ved å gjøre mer med mindre ressurser. I Diplom-Is jobber vi målrettet med å redusere matsvinn og optimalisere prognose og innkjøp slik at vi produserer akkurat så mye iskrem som forbrukerne ønsker. Vi jobber også for at all vår emballasje skal være resirkulerbar, og tar sirkulære valg gjennom verdikjeden der det er mulig. 

13: Stoppe klimaendringene

Å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem gjennom ulike tiltak. I Diplom-Is jobber vi målrettet med å redusere vårt fotavtrykk gjennom hele verdikjeden. Vi har blant annet iverksatt alternative energikilder og et eget renseanlegg. Som aktør i næringslivet vil vi ta vår del av ansvaret, og arbeidet fortsetter videre med full styrke. 

17: Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekrafts målene trengs det nye og sterke partnerskap. Muligheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling. Dette stiller Diplom-Is seg bak og vil fortsette å samarbeide med våre kunder og leverandører for å skape gode løsninger som gjør det enkelt å velge bærekraftig.

Design uten navn

Mål og sertifiseringer

Fotavtrykk

Bærekraft er svært viktig for oss i Diplom-Is. Vi tar vår del av ansvaret og jobber aktivt med å redusere fotavtrykket vårt. I produksjon av iskremen vår i Nittedal bruker vi kortreist melk og fersk fløte for å sikre høy kvalitet og smak. I tillegg utvikler vi stadig nye produkter som representerer gode miljøvalg i hverdagen. 

Vi jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruk og utslipp. Innen 2025 skal vi kun benytte fornybar energi i vår produksjon. Vi er sertifisert miljøfyrtårn. 

Emballasje

Iskrem som produkt stiller høye krav til omgivelsene i form av temperatur og emballasje. For å bevare smak, lukt og konsistens lengst mulig, må emballasjen være av høy kvalitet. Vi jobber stadig med å utvikle emballasje og pakning som ivaretar miljøet samtidlig som kvaliteten bevares. 

Vårt mål er 100% resirkulerbar emballasje innen 2025. Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og har avlagt plastløftet. 

Ernæring

Når du spiser Diplom-Is skal du være trygg på at produktet er av høy kvalitet og trygt å spise. Vi skal ha en portefølje som også ivaretar de som ønsker mindre fett og sukker, og for de som har allergier. Alle skal kunne finne en favoritt fra Diplom-Is. 

Vi skal drive veksten av alternativer med mindre fett og sukker. Vi er ISO 9001:2015 og FSSC 22000 sertifisert og har sluttet oss til NHO Mat og Drikkes avtale om å tilrettelegge for et sunnere kosthold. 

Matsvinn

Vi jobber stadig for å redusere og unngå svinn. Vi ser på alternativ bruk og utvidelse av holdbarhet. Vi selger blant annet varer gjennom holdbart.no og andre varianter av tiltakssalg når varer er i ferd med å gå ut på dato. Dersom vi har råvarer og produkter som ikke blir solgt, doneres det til aktører som Matsentralen og andre. Resten går til lykkelige griser på Østlandet. 

Vi skal kutte matsvinn med 50% innen 2025. Vi jobber målrettet og har signert bransjeavtalen om reduksjon og matsvinn. 

Mangfold og engasjement i Diplom-Is

I Diplom-Is skal vi ha et inkluderende arbeidsmiljø, med rom for mennesker med ulik bakgrunn, perspektiver og egenskaper. Vi skal være en bedrift som gir mulighet for alle medarbeidere til å utvikle seg uavhengig av kjønn, tilhørighet, alder, hva man tror på og hvordan man ser ut. Gjennom rekrutteringsprosessen vår sikrer vi god kjønnsbalanse og at medarbeiderne gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. I dag er hver tredje medarbeider en kvinne, noe som også er representativt for andelen kvinnelige ledere som er på 32%. Vi jobber videre for at kvinneandelen styrkes. Vi har i dag over 30 nasjonaliteter i Diplom-Is. Vi har medarbeidere i ulike aldre og med ulik bakgrunn. Enten man har praktisk erfaring eller lengre utdanning, skal det finnes muligheter i Diplom-Is.

Medarbeiderne våre står svært sentralt i Diplom-Is og vi jobber dermed også målrettet mot engasjement innad selskapet. I ønske om engasjement samt å fremme det fine mangfoldet vårt både innad og utad virksomheten gjennom ansattportretter som vi presenterer gjennom serien «folk i Diplom-Is» på våre nettsider, Linkedin og Workplace. 

I september 2022 la vi også bak oss hele 7055 kilometer da vi deltok i Barnekreftforeningens innsamlingsaksjon Løp for meg. Dette var 2341 flere kilometer enn i 2021. I tillegg til en økonomisk støtte, ga vi bort én is per fullførte kilometer til barnekreftavdelingene rundt om i landet.

Løp for meg har ikke bare en helsemessig effekt, men det skapte også et stort engasjement internt. Vi løp, gikk tur, hadde gående møter og tok en ekstra runde på vei hjem for å samle kilometer. Engasjementet har begge årene vært så stort at vi har løpt oss inn til en 2. plass for total-distanse blant alle bedriftslagene. 

Diplom-Is vil også i 2023 delta i Løp for meg med mål om enda flere kilometer og is.

1635858950451

 

HMS og rutiner

Diplom-Is skal være en sikker og trygg arbeidsplass. HMS er vår viktigste prioritet hver eneste dag. Alle som starter i Diplom-Is får HMS-opplæring tilpasset sin rolle, og det gjennomføres jevnlige kurs i kjøreatferd, førstehjelp, avviksregistrering mm. Ved å identifisere farer, forstå rotårsak og sette inn tiltak skaper vi en tryggere arbeidsplass. HMS-utvikling er på agendaen i ukentlige tverrfaglige møter, hvor vi gjennomgår registrerte farlige forhold, nærvær og arbeidsmiljø. Det er også et uttalt mål å øke antall registrerte farlige forhold, fordi vi ved å identifisere disse kan iverksette tiltak og forhindre nye hendelser. Fra 2020 til 2021 økte antall registrerte farlige forhold med 52%. 

Alle skader som medfører fravær, medisinsk behandling eller tilrettelegging granskes, og involverte parter følges opp av vårt beredskapsteam. Vi har etablerte beredskapsplaner, gjennomfører jevnlige beredskapsøvelser, og følger øvelsesplanen til Industrivernet. 

Alle medarbeidere og besøkende skal følge våre HMS-regler når de er på en av våre lokasjoner.

Vårt mål er 0 skader med fravær og et helsefremmende arbeidsmiljø.

DI bærekraftsrapport 2022.png

Her kan du lese vår bærekraftsrapport for 2022 som viser bredden i arbeidet som er blitt gjort. Last ned rapporten (PDF) her.

Her kan du også lese vår bærekraftsrapport for 2021 (PDF)

 

Her kan du lese om hvordan vi ved å endre fargen i våre sorte Royal-bokser, kan resirkulere 130 tonn mer plast i året.

Les også om bærekraft i TINE